Privacy Verklaring / Policy

Privacyverklaring


Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. De wet – in het Nederlands bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), GDPR in het Engels – geldt voor iedereen die op een of andere manier persoonlijke gegevens wil of moet bewaren. En zelfs een kleine hobbyblogger moet zich aan de AVG houden want een doorsnee hobbyblogger houdt persoonsgegevens bij. Hieronder leg ik uit hoe ik met persoonsgegevens omga op mijn blog.

Identiteit
sabrinastamps.blogspot.nl, wordt beheerd door mij Sabrina van Vloten

Blogspot.nl 
Mijn blog draait op Blogspot ookwel Blogger wat onderdeel is van Google.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn blog wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Dit is nodig om te zorgen dat de blog op de juiste wijze werkt. Omdat mijn blog op blogger staat maakt deze gebruik van cookies van Google. De blog vraagt u hiervoor bij het eerste bezoek toestemming, wilt u terug lezen waarvoor u toestemming heeft gegeven vind u hier alle informatie.

Hoe google cookies gebruikt:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl


type cookies gebruikt door google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl

hoe beheerd u uw cookies:
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=nl

Gegevensverzameling en gebruik:


Blogger
Hoewel ik persoonlijk niet bezig ben met het verzamelen van jullie persoonlijke gegevens, is bewezen dat dit op de achtergrond wel gedaan wordt. Dat gebeurt via Blogger.

Blogger registreert de e-mailadressen van lezers die zich hebben aangemeld voor de e-mailservice van mijn blog.
Blogger registreert het besturingssysteem: naam verwijzer, land en IP-adres van alle bezoekers ten behoeve van de statistieken. 
Blogger registreert de door jullie doorgegeven informatie bij reacties onder de blogberichten. Je kunt met een Google-profiel reageren onder mijn blogberichten maar je kunt ook reageren met een pseudoniem. Reacties die worden geplaatst, worden bewaard en blijven zichtbaar op mijn blog tot het moment dat ik mijn blog verwijder. Deze reacties kunnen ook ten alle tijde (op verzoek) door mij verwijderd worden maar kunnen ook door de persoon die de reactie geplaatst heeft, verwijderd worden.

Instagram, Pinterest, Google+, Bloglovin en Facebook
Via bovenstaande sociale media deel ik regelmatig mijn blogberichten. Gegevens zullen dus door deze sites worden ontvangen.

Links naar andere websites
Mijn blog bevat links naar websites van anderen waarvan ik geen eigenaar van ben en geen controle over heb. Voor hun informatie over hun gegevens verzameling verwijs ik naar hun privacy verklaring.

Contactgegevens
Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben over bovenstaande of andere punten, stuur mij dan een e-mail. Dit kan in het Nederlands of Engels.

Ik behoud het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Sabrina van Vloten, mei 2018

***

English copy of the Privacy PolicyPrivacy Policy


On May 25th 2018 the new European Privacy Law, GDPR, will go in effect. This law applies to everyone who saves personal information.
Even a small hobbyblogger needs to abide by the GDPR because they collect personal information like e-mail adresses. Below you can read what happens to the personal information collected by me.

Identity
sabrinastamps.blogspot.nl, is under my management Sabrina van Vloten

Blogspot.nl 
My blog runs on a platform called Blogspot also known as Blogger which is run by Google.

Cookies
A cookie is a small textfile that upon first visit to my blog will be saved on you computer, tablet or smartphone. This is necessary to improve your viewing of my blog. As my blog uses blogger the cookies used are from Google. My blog asks your permission to place these cookies upon first visit. I have added links to the cookie information provided to you by clicking more info on the cookie bar, incase you wish to reread these.

How Google uses cookies:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Types of cookies used by Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

How you can manage your cookies:

https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en


Data Collection and Use:


Blogger
Personally I do not collect any personal data, however Blogger the platfrom that hosts my blog does.

Blogger registers e-mailaddresses of readers who signed up to get notifications for my blog, using the Follow by E-mail option.
Blogger registers the operating system: name referrer, country and IP-adres from all visitors on behalf of the statistics 
Blogger registers the information giving by you in comments under blogposts. You can leave comment by using a Google-profile or by pseudonym. Comments that are published, will be saved and visible untill the moment I remove my blog. These comments can at all times be deleted by me, or by the person who left the comment.  

Instagram, Pinterest, Google+, Bloglovin and Facebook
I often share my blog on above social media websites. These websites recieve information from my blog.

Links to other websites
My blog contains links to websites that are not my own and are not under my control. As such I am not aware of the data they collect please visit their Privacy Policies for that information.

Contact
In case there are questions, comments or suggestions about above points, please send me an e-mail. This can be done in Dutch or English.

I keep the right to adjust this Privacy Policy. Adjustments will be published on this page.

Sabrina van Vloten, may 2018